In recent months, Sigma has released two Art lenses with a fixed focal length that comes close to existing Art lenses. The Sigma 40 mm f/1.4 Art and the Sigma 105 mm f/1.4 Art compete with the 35- or 50-mm f/1.4 Art and the 85 mm f/1.4 or 135 mm f/18 Art respectively. In both cases, we were able to conclude after our reviews that Sigma was right to release these new Sigma Art lenses. The lens design of the Sigma 105 mm f/1.4 Art is aimed at minimizing the cat's eye bokeh. This means a large front lens, making this lens relatively big and heavy. Even for an Art lens. But it pays off in unmatched image quality.

Price and specs                    Review (EN) 


In de afgelopen maanden heeft Sigma twee Art lenzen uitgebracht met een vast brandpunt, dat dicht in de buurt lag van al bestaande Art lenzen. De Sigma 40mm f/1.4 Art en de Sigma 105mm f/1.4 Art gingen de concurrentie aan met, respectievelijk de 35 of 50mm f/1.4 Art en de 85mm f/1.4 of 135mm f/18 Art. In beide gevallen konden we na afloop van onze reviews vaststellen, dat Sigma groot gelijk had bij het uitbrengen van deze nieuwe Sigma Art lenzen. Het leesontwerp van de Sigma 105mm f/1.4 Art is er op gericht om kattenoog bokeh tot een minimum te beperken. Dat brengt een groot frontlens met zich mee, waardoor dit objectief relatief groot en zwaar is. Zelfs voor een Art lens. Maar het betaalt zich terug in een ongeëvenaarde beeldkwaliteit.

Prijs en specs                    Review (NL)

All images are copyright © 2010-2019 CameraStuffReview, all rights reserved.
Visitors to this site may download images for local, private, noncommercial use.


Powered by SmugMug Owner Log In